عصر ایران - نامش " رویال بیبی" (نوزاد سلطنتی) است و هنوز اسمی برایش انتخاب نکرده اند. فرزند پسر پرنس ویلیام نوه ملکه بریتانیا در مقابل بیمارستان سنت مری و یک روز پس از متولد شدنش در حال انتقال به قصر " کنزینکتون " لندن.

==========================================

شرکت امفاکو فروش تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی (کشاورزی و گلخانه)

http://www.watergoogle.com

شرکت امفاکو فروش دستگاههای تصفیه آب و هوا (خانگی و صنعتی)

http://www.watergoogle.ir

شماره تماس: 77615794

شماره همراه : 09124472350

09190444031

09190444021

===========================================