وقتی یک زوج خوشحال تصمیم گرفتند تا مراسم عروسی خود را در باغ وحش بگیرند تصور می کردند که می تواند کمی عجیب باشد ولی دیگر انتظار آن را نداشتند که عکس های رسمی عروسی شان نیز با ببر مزین شود!

به گزارش نیک صالحی اندرو مدویک 25 ساله و عروس به نام کارما 30 ساله در مراسم عروسی در باغ وحش پیگتون در مقابل عکاس ها ژست می گرفتند که ناگهان یک ببر به طور غیر منتظره در عکس ظاهر شد.
خوشبختانه عروس و داماد توسط یک دیوار شیشه ای محافظت می شدند ولی عکاس آنها ویکی بولتر از فرصت پیش آمده استفاده کرد و توانست عکس های بامزه ای بگیرد.

خانم بولتر در این باره گفت:"ما در پارک قدم می زدیم و تصمیم گرفتیم از روی سکو بالا رفته و اطراف را تماشا کنیم. به گزارش نیک صالحی یکی از ببرها در آنجا حمام آفتاب می گرفت و وقتی کارما لباسش را تکان داد، توجهش را جلب کرد."
 "کارما و اندرو متوجه نشدند که ببر چقدر نزدیک شده است ولی من آن را دیدم و عکس را انداختم و عروس و داماد نیز از عکس ها خوششان آمد."
==========================================

شرکت امفاکو فروش تجهیزات آبیاری قطره ای و بارانی (کشاورزی و گلخانه)

http://www.watergoogle.com

شرکت امفاکو فروش دستگاههای تصفیه آب و هوا (خانگی و صنعتی)

http://www.watergoogle.ir

شماره تماس: 77615794

شماره همراه : 09124472350

09190444031

09190444021

===========================================